Eye Fundus Landscape


Zbigniew Rogalski
Eye Fundus Landscape

2015
oil on canvas, [2x] 175 x 175 cm

Błysk flesza, płomienie trawiące pocięty arkusz papieru, światło w tunelu – obsesyj­nie powracający efekt oślepienia rymuje się z niezwykłym dyp­tykiem przedstawiającym Pejzaże z dna oka (2015). Widok nieba z suchymi gałęziami, motyw nawiązujący do wcześniejszego cyklu Śmierć par­tyzanta (2005), przeistacza się tu w diagnostyczny obraz dna oka z wyraźnymi zmianami chorobowymi. Rogal­ski dotyka fun­damen­tal­nych kwestii związanych z widzeniem i kon­struowaniem obrazu, wnika jednocześnie w anatomię oka i w jego metafizykę – pejzażowy obraz koron drzew i nieba przynależy do tej strefy.