(Polski) La Pologne?

.Zbigniew Rogalski
(Polski) La Pologne?

2021, 150 × 190 cm, oil on canvas