Michał Kaczyński </br>SZCZĘŚLIWICE

POETRY


Michał Kaczyński
SZCZĘŚLIWICE


Author: Michał Kaczyński
lustrations: Wilhelm Sasnal
Published by: Raster, Lampa i Iskra Boża
Warszawa 2012
Print run: 400 + 50
ISBN 978-83-932884-8-9